fbpx

Dit beleid is belangrijk voor u, die een positieve en zelfverzekerde ervaring met onze diensten wilt hebben.

Het is ook voor ons om aan uw verwachtingen te voldoen en rekening te houden met uw wensen.

Voor ons, Cdiscount, is het essentieel om de vertrouwelijkheid en het respect van uw persoonlijke gegevens (hierna uw “gegevens”) te waarborgen.

Zodat u met vertrouwen door de website www.eurosdiscount.com in zijn webversie en mobiele versie of de bijbehorende mobiele applicaties (hierna de “eurodiscount-site”) kunt bladeren, en als gegevensbeheerder uitleggen hoe we uw gegevens verwerken, om u dagelijks nieuwe diensten te bieden met respect voor uw rechten.

We beschermen uw privacy door de bescherming, vertrouwelijkheid, niet-wijziging, beschikbaarheid en veiligheid te waarborgen van de gegevens die u ons toevertrouwt via al onze communicatiekanalen.

We nemen alle nodige maatregelen om (i) u duidelijke en transparante informatie te verstrekken over hoe uw gegevens zullen worden verwerkt, (ii) alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door een niet-geautoriseerde derde partij, (iii) uw gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van de bepaalde verwerking en (iv) u op elk moment de mogelijkheid bieden om uw gegevens in te zien en te wijzigen die we rechtstreeks verwerken via uw persoonlijke ruimtes op de Cdiscount-site.

Om deze doelstellingen te bereiken, implementeren we de gepaste technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als zodanig verbindt Cdiscount zich hierbij om de essentiële principes van de algemene Europese regelgeving en de Franse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens te respecteren, door u (i) te informeren over het bestaan en de methoden van de verwerking van Gegevens die het implementeert (paragraaf 3), (ii) uw rechten met betrekking tot uw gegevens en door de operaties die de uitoefening van deze rechten impliceert effectief uit te voeren (paragraaf 6 en 10), (iii) het bestaan van doorgiften aan een derde land en doorgiften aan ontvangers (paragraaf 4 en 8), (iv) de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en de gegevensbeveiligingsmaatregelen (paragraaf 9).

1. WIE BEN JIJ?

In dit privacybeleid verwijzen we vaak naar « u ».

Dit privacybeleid betreft u als u (i) een klant bent van EuroDISCOUNT, d.w.z. de persoon die een bestelling heeft geplaatst via de Cdiscount-site, (ii) prospect van Eurodiscount, d.w.z. de persoon die een account heeft aangemaakt klant maar nog geen producten of diensten heeft besteld en (iii) bezoeker van Cdiscount, dwz de persoon die op de Cdiscount Site surft zonder een klantenaccount aan te maken of een bestelling te hebben geplaatst.

2. WIE ZIJN WIJ?

Eurodiscount is een STRADIF STRAATSBURG DIFFUSIE met een maatschappelijk kapitaal van € 7.622,5, geregistreerd onder nummer RCS N 69850152500019, vertegenwoordigd door de heer SUSTRANCK Denis, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de RUE DES JUIFS 67380 LINGOLSHEIM 11.

 Cdiscount publiceert de Eurodiscount Site en verwerkt als zodanig uw Gegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. Bij welke gelegenheden verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw gegevens verzamelen wanneer (i) u de Cdiscount-site bezoekt die cookies gebruikt, (ii) u een account aanmaakt op de Cdiscount-site, (iii) u onze producten of diensten koopt, (iv) u zich abonneert op onze loyaliteit « Cdiscount naar believen » (v) u abonneert zich op onze nieuwsbrieven (e-mail, sms).

We verwerken uw gegevens om (i) u de soepelste en meest relevante browse-ervaring te bieden die mogelijk is op de Cdiscount-site, (ii) uw bestellingen te verwerken, (iii) u betalingen in termijnen aan te bieden, (iv) te beheren uw klantenbeoordelingen en (v) betalingen innen en fraude bestrijden.

3.2. Verwerking n ° 1: Navigatie op de Cdiscount-site

We verwerken uw gegevens zodat u door de Cdiscount-site kunt bladeren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.3. Verwerking nr. 2: Verwerking van uw bestellingen

Wij verwerken uw gegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken.

De subdoeleinden van deze verwerking zijn (i) klantrelatiebeheer (GRC), dienst na verkoop (SAV) en de bemiddelingsdienst, (ii) beheer van de dienst voor verkoop op afstand (VAD), (iii) ) het beheer van klantenrelaties via sociale netwerken, (iv) het beheer van marketing- / verkoopprospectie-acties met betrekking tot het gebruik van de Cdiscount-site, (v) de.

4. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS?

Verschillende interne afdelingen van Cdiscount hebben mogelijk toegang tot uw gegevens.

We delen uw gegevens niet met derden (buiten de interne diensten van eurodiscount met betrekking tot verwerking), behalve in de volgende specifieke omstandigheden.

Met betrekking tot de verwerking van uw bestellingen, verzenden wij uw gegevens naar bepaalde dienstverleners die gespecialiseerd zijn in (i) banktransacties (bijvoorbeeld: banken, betalingsdienstaanbieders), (ii) klantrelatiebeheer (bijvoorbeeld: callcenters) ), (iii) service na verkoop (bijv. reparatiecentra), (iv) levering van garantie- of verzekeringsproducten (bijv. verzekeringen, makelaars), (v) levering van producten (bijv.: vervoerders ) en (vi) IT-ontwikkeling.

Met betrekking tot het beheer van klantrecensies, geven we uw gegevens door aan een dienstverlener die gespecialiseerd is in het verzamelen en verwerken van klantrecensies.

Met betrekking tot het beheer van het eurodiscount-advertentienetwerk geven wij uw gegevens door aan bepaalde klanten van het netwerk en adverteerders.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden door eurodiscount verzameld gedurende de tijd die nodig is om de verwerkingen uit te voeren waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3 van dit document.

De belangrijkste categorieën gegevens die door eurodiscount worden verzameld, worden bewaard voor de volgende periodes.

Voor prospects worden de gegevens bewaard in actuele archieven (dat wil zeggen routinematig toegankelijk voor de relevante eurodiscount-afdelingen) gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de prospect. Voor deze Gegevens wordt geen tussentijdse archivering uitgevoerd (dit betreft gegevens die nog van administratief belang zijn voor de betrokken afdelingen, zoals bijvoorbeeld in geval van een geschil, en waarvan de bewaartermijnen worden bepaald door de toepasselijke beperkingsregels).

Voor bestellingen worden de gegevens bewaard in de huidige archieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant, en in tussenarchieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in de huidige archieven.

Voor klanten worden de gegevens gedurende 5 jaar bewaard in huidige archieven vanaf het einde van de commerciële relatie, en in tussenarchieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in de huidige archieven.

Voor bankkaartgegevens worden de gegevens bewaard in actuele archieven gedurende de geldigheidsduur van de bankkaart plus één dag. Voor deze gegevens wordt geen tussentijdse archivering uitgevoerd.

We beschrijven ook de vervaltijden van cookies in paragraaf 7 van het privacybeleid.

6. HOE UW RECHTEN UIT TE OEFENEN?

6.1. U heeft het recht om toegang tot en rectificatie van uw gegevens te vragen.

6.2. U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.

Het is belangrijk op te merken dat dit recht alleen van toepassing is als (i) u de juistheid van uw gegevens betwist gedurende de periode die ons toelaat om de juistheid van de gegevens te verifiëren, (ii) u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. en dat u een beperking van het gebruik ervan verlangt in plaats van een verwijdering, (iii) we uw gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3, maar dat deze nog steeds nodig zijn voor de herkenning, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in de rechtbank, (iv) in het geval u uw recht op verzet uitoefent tijdens de verificatieperiode met betrekking tot het punt om te weten of de legitieme redenen die wij nastreven zwaarder wegen dan die van u.